Kalite Yönetimi

EOS, “Yönetimde Kalite” ilkesini benimsemiş, 2019’lu yılların başından itibaren içselleştirdiği ve uyguladığı “Süreç Odaklılık” felsefesini, “Stratejik Bakış” ile bütünleştirmiş; bu yaklaşımını da oluşturduğu “Kurumsal Yönetim Sistemi” ile tüm iç ve dış paydaşlarına beyan etmiştir.


EOS’un halen sürdürdüğü Yönetim Sistemi belgeleri:

Standart / Model

Kapsam / Açıklama

ISO 9001 : 2015

Kalite Yönetimi Sistemi

 ISO 14001 : 2015

Çevre Yönetimi Sistemi

ISO 45001 : 2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

 

Politikası:

Projelerde/ürünlerde müşteri istek, beklenti ve şikâyetlerini tam olarak karşılamak ve iş ekosistemimizle birlikte öngörülen takvim ve bütçe içerisinde tamamlamak,

Çalışmalarımızda yasal şartlara, EOS Yönetim Sistemi esaslarına ve etik kurallara uymak,

EOS Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygulamaların verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmek,

Kurumsal stratejilerden hareketle, Kariyer Yönetim Sistemi verilerini  kullanarak, insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamak.

 

Whatsapp
Whatsapp