Tahlisiyeler

Tahlisiyeler

Takım dizisinin tamamının veya bir kısmının sondaj kuyusundan normal yöntemlerle çıkarılamadığı durumlarda kullanılan tahlisiyeler takım dizisinin parçası olmadığı halde olumsuz durumlarda ilk başvurulan ve hem kuyunun hem de takım dizisinin kaybını önlemek için en gerekli ekipmanlardır.

EOS bu parçaları en kaliteli ıslahlı çelik malzemelerden ve farklı diş tipleri ile farklı çapları kurtarabilecek şekilde ısıl işlemli olarak üretmektedir.

Detaylı bilgiye e-kataloğumuzdan ulaşabilirsiniz.

 

Whatsapp
Whatsapp