WIRELINE TİJLER

Tijler, sondaj operasyonlarında makinadan aldıkları hareketi kesici ekipmana iletme işlevini üstlenmelerinden ve bu işlevi uç uca eklenmek suretiyle kuyunun bitimine dek sürdürmelerinden dolayı operasyonun en temel elemanı sayılırlar. Ayrıca tüm sondaj operasyonlarında kullanılmaları zorunluluğu ve üstlendikleri işlevden dolayı yüksek adetlerde temin edilmeleri gerekmesi sebebiyle en yüksek maliyet kalemini teşkil ederler. Hem işlevsel önemleri; hem de gerek üretimde kullanılan boruların kalitesizliği, gerekse de işlenmeleri esnasındaki özensizliklerden dolayı işlevlerini kaybetmeleri halinde getirebilecekleri maliyet yükleri göz önüne alındığında, tijlerde kullanılacak boruların üretiminden işlenmesine, paketlenmesinden taşınmasına kadar tüm süreçlerde çok büyük titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

EOS, bu bilinçle hareket etmekte ve dünyanın en önemli üreticilerinden ithal ettiği soğuk çekme dikişsiz çelik boruları üretim tesislerinde azami dayanıklılık sağlayan özel diş standartlarına göre  titizlikle işleyerek ambalajlanmasından nakliyesine kadar aynı titizliği sürdürmektedir.

Whatsapp
Whatsapp